Często zadawane pytania

Czy możliwa jest operacja zeza u dorosłych?

Tak, wbrew błędnym opiniom, chirurgiczne leczenie zeza można przeprowadzić w każdym wieku, także u dorosłych.

Czy możliwa jest laserowa operacja zeza?

Nie, niemożliwe jest przeprowadzenie operacji zeza za pomocą lasera. Wszystkie zabiegi operacyjne zeza wykonuje się chirurgicznie.

Jak wygląda znieczulenie do operacji zeza?

Operacje zeza przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym tj. w narkozie.

Jak długo trwa chirurgiczna korekta zeza?

Operacja zeza trwa od 30 do 45 minut.

Czy jest możliwe operacyjne wyleczenie oczopląsu?

Chirurgiczne wyleczenie samego oczopląsu nie jest możliwe. Stosuje się operacje na mięśniach zewnątrzgałkowych celem zmniejszenia wyrównawczego ustawienia głowy lub towarzyszącego zeza.

Jakie skutki uboczne ma atropina?

Atropina podawana do oka może powodować: pobudzenie, zaczerwienienie, gorączkę. W naszym gabinecie zamiast atropiny podajemy tropicamid.

Czy atropina jest konieczna przed badaniem?

W naszym gabinecie praktycznie nigdy nie zlecamy podawania przez rodziców atropiny w domu przed wizyta. W czasie wizyty w gabinecie podajemy sami krople tropicamid i po odczekaniu 30 minut wykonujemy badanie dna oka i badanie wady wzroku u dziecka.

Czy można wyleczyć niedowidzenie u dorosłych?

Niestety nie. Tylko niedowidzenie u dzieci można leczyć skutecznie.

Jak można leczyć niedowidzenie?

Leczenie niedowidzenia polega na odpowiedniej korekcji optycznej (okulary, soczewki kontaktowe), obturacji (zasłanianiu) lepiej widzącego oka oraz niekiedy ćwiczeniach pleoptycznych.

Na czym polega chirurgiczne leczenie zeza?

Chirurgiczne leczenie zeza polega na osłabieniu lub wzmocnieniu odpowiednich mięśni. Osłabienie mięśnia uzyskuje się zwykle przez odcięcie i ponowne przyszycie mięśnia kilka milimetrów do tyłu od jego pierwotnego przyczepu. Wzmocnienie mięśnia uzyskuje się zwykle przez jego skrócenie.

Co to jest obuoczne widzenie?

Obuoczne widzenie to bardzo unikalna funkcja mózgu, która pozwala na patrzenie jednocześnie oboma oczami. Każde z oczu przesyła widziany przez siebie obraz do mózgu, które łączy je w jeden. Ten mechanizm scalania dwóch obrazów nazywamy fuzją. Obuoczne widzenie pozwala nam na widzenie przestrzenne czyli inaczej widzenie stereoskopowe (w trójwymiarze czyli w 3D).

Czy moje dziecko po operacji zeza będzie mieć widzenie obuoczne?

Potencjał widzenia obuocznego tworzy się w pierwszych miesiącach życia dziecka. I jeśli w tym czasie coś stanie na drodze rozwoju widzenia obuocznego (a tym czymś bywa właśnie bardzo często zez) to niestety nie da się zdolności do widzenia obuocznego wytworzyć później. Mózg starszego dziecka nie ma już niestety takiego potencjału. Jeśli natomiast mózg małego dziecka wytworzy w sobie zdolność do widzenia obuocznego a w wieku późniejszym wystąpi zez, który to widzenie obuoczne zniszczy to dzięki ustawieniu oczu prosto (poprzez noszenie okularów bądź operację zeza) zwykle istnieje możliwość odbudowania zdolności do widzenia obuocznego. Jednym z szeroko rozpowszechnionych mitów na temat obuocznego widzenia jest opinia, że wykonując operację zeza do 6 roku życia można przywrócić obuoczne widzenia. Nie jest to niestety prawda. Operacja zeza może odbudować widzenie obuoczne tylko jeśli zdolność do patrzenia obu oczami jednocześnie została wytworzona w najwcześniejszym okresie życia dziecka. Jeśli tej zdolności nie ma, żadne leczenie nie przywróci niestety widzenia obuocznego. Operacja w takiej sytuacji ustawi oczy prosto ale nie przywróci obuocznego widzenia. Taka operacja jest często przez pacjentów nazywana „kosmetyczną operacją zeza”.

Podwójne widzenie po operacji zeza?

Ryzyko podwójnego widzenia po operacji zeza dotyczy w zasadzie tylko dorosłych. Wykonując operację zeza u dorosłej osoby musimy się liczyć z ryzykiem wystąpienia podwójnego widzenia. Wynika to z faktu, że mózg dorosłego człowieka jest przyzwyczajony do odbierania obrazu z oka ustawionego pod kątem i po operacji zeza może mieć problemy do przyzwyczajenia się, że oczy ustawione są prosto. Na szczęście mamy do dyspozycji specjalne badanie, które pozwala nam ocenić jak duże jest ryzyko wystąpienia podwójnego widzenia. W czasie tego badania przeprowadzamy symulację jak pacjent będzie widział po operacji zeza. Jeśli badanie to wykazuje duże ryzyko wystąpienia podwójnego widzenia przy prostym ustawieniu oczu, to niekiedy decydujemy się na przeprowadzenie operacji zeza w kilku etapach. W takiej sytuacji zmniejszamy kąt zeza tylko częściowo co pozwala mózgowi zaadaptować się do nowego ustawienia oczu. Po kilku miesiącach wykonujemy kolejną operację.

Czy szwy po operacji zeza trzeba usuwać?

Nie, w naszym ośrodku używamy szwów rozpuszczalnych, które rozpuszczają się samoistnie do 6 tygodni i w związku z tym nie wymagają usuwania.

Czy operacja zeza jest całkowicie refundowana przez NFZ?

Tak, operacje zeza są w całości refundowane przez NFZ. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych.

Co to jest zez pozorny?

Zez pozorny jest optycznym złudzeniem zeza u osoby, która zeza nie ma i której oczy ustawione są równolegle. Zez pozorny (po łacinie pseudostrabismus) najczęściej stwierdza się u małych dzieci i niemowląt i jest zwykle spowodowany szeroką nasadą nosa. Szerokiej nasadzie nosa towarzyszy zwykle „nadmiar skóry” po obu stronach nosa (nazywamy go zmarszczką nakątną) i powoduje on zasłonięcie „białej części oczu”. I to właśnie stwarza złudzenie zeza. Takie złudzenie zeza wzmaga się gdy dziecko patrzy na boki gdyż wtedy oko, które patrzy w kierunku nosa chowa się całkowicie za zmarszczkę nakątna. Zez pozorny jest też często widoczny na zdjęciach fotograficznych. Zez pozorny nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla rozwoju widzenia i nie wymaga leczenia. Wymaga natomiast konsultacji u specjalisty leczenia zeza aby upewnić, się że jest to zez pozorny nie zez prawdziwy, który może mieć bardzo negatywny wpływ na rozwój układu wzrokowego u małego dziecka i wymaga niezwłocznego leczenia.

Kto to jest strabolog?

Strabolog jest specjalistą leczenia zeza. Jest okulistą, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zeza, oczopląsu i niedowidzenia. Strabolog wykonuje operacje na mięśniach zewnątrzgałkowych u dzieci i dorosłych.

Kiedy operować zeza?

Bardzo często rodzice zadają nam strabologom (czyli specjalistom od leczenia zeza) pytanie kiedy najlepiej przeprowadzić operację zeza. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rodzajów zeza jest bardzo wiele i zawsze próbuje się leczyć zeza indywidualnie. Bardzo wiele zależy od rodzaju zeza, wieku dziecka czy ewentualnego niedowidzenia. W niektórych postaciach zeza proponujemy bardzo wczesne przeprowadzenie chirurgicznej korekty zeza, nawet w pierwszym roku życia dziecka. Tak jest na pewno w zezie niemowlęcym. W zezie rozbieżnym natomiast często proponujemy operacyjne leczenie zeza u znacznie starszych dzieci. Nieprawdą jest natomiast często rozpowszechniane stwierdzenie, ze operacje zeza należy wykonać do 6–7 roku życia. Operację zeza można przeprowadzić w każdym wieku i bardzo często operujemy także osoby dorosłe.

Ile kosztuje operacja zeza?

Operacje zeza są refundowane przez NFZ u pacjentów w każdym wieku. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się sam sfinansować operacje zeza to koszt operacji zeza wynosi w naszym Instytucie Leczenia Zeza 4000 zł. Jest to cena za operację, niezależnie czy operuje się jedno czy oba oczy.

Czy zez jest dziedziczny?

Tak, są rodziny obciążone zezem, gdzie pojawia się on w kolejnych pokoleniach. Dlatego w takich rodzinach powinno się przeprowadzić specjalistyczne badanie okulistyczne u każdego dziecka w wieku około 12–15 miesięcy, nawet jeśli rodzice nie zaobserwują żadnych niepokojących objawów. Jeśli dziecko zezuje po 3 miesiącu życia powinno być zbadanie niezwłocznie.

Uciekające oczko u dziecka – co to jest?

Rodzice często mają wrażenie, że oczy ich dzieci są ustawione nierównolegle. Taką sytuację nazywamy zezem. Oko może „uciekać” do nosa (zez zbieżny), do ucha (zez rozbieżny), do góry lub dołu (zez pionowy). Ponieważ zez może bardzo niekorzystnie wpływać na rozwój układu wzrokowego leczenie zeza powinno podjąć się jak najszybciej.

↑ Do góry

Projekt: Kunicki DESIGN