Polityka Prywatności

1. Administracja danymi osobowymi

1.1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Leczenia Zeza, dr n. med. Beata Kaczmarek, ul. Twardowskiego 37, 30-312 Kraków. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny: +48 12 446 42 66 lub e-mail: recepcja@leczeniezeza.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji i zarządzania wizytami lekarskimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług Instytutu Leczenia Zeza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych

3.1. W celu realizacji procesu rejestracji i zarządzania wizytami, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi informatyczne, obsługującym system rejestracji wizyt.

4. Pliki cookie i technologie śledzenia

4.1. W serwisie używane są pliki cookie oraz inne technologie śledzenia w celu analizowania ruchu na stronie oraz personalizacji zawartości.

5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji i zarządzania wizytami będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, nie dłużej niż przez 5 lat.

5.2. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobrowolność podawania danych osobowych

7.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako wymagane może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Instytut Leczenia Zeza, w tym rejestracji wizyt lekarskich.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Instytut Leczenia Zeza stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz ochronę przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

9. Informacja o plikach cookies

9.1. Serwis korzysta z plików cookies.

9.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

9.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

10. Zarządzanie plikami cookies

10.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

10.2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

11. Logi Administratora

11.1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

12. Zmiany polityki prywatności

12.1. Instytut Leczenia Zeza zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie leczeniezeza.pl. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnej polityki prywatności.

↑ Do góry

Regulamin rejestracji | Polityka prywatności