Zez porażenny

(Strabismus paraliticus) – zez będący skutkiem porażenia jednego z nerwów czaszkowych unerwiających któryś z sześciu mięśni zewnątrzgałkowych poruszających okiem. Łączy się zwykle z podwójnym widzeniem oraz ograniczeniem ruchomości oka w kierunku działania odpowiedniego mięśnia. Wyróżnia się: porażenie nerwu trzeciego, porażenie nerwu bloczkowego, porażenie nerwu odwodzącego.

← Wróć do słownika

Projekt: Kunicki DESIGN