Wizyta okulistyczna

W naszym gabinecie wstępne badanie pacjentów (zarówno dzieci jak i dorosłych) przeprowadzane jest przez doskonale wyszkoloną ortoptystkę, której zadaniem jest wstępne zebranie wywiadu, określenie ostrości widzenia, ocena ustawienia oczu, ewentualne zmierzenie kąta zeza oraz ocena obuocznego widzenia. Następnie każdy pacjent konsultowany jest przez dr n. med. Beatę Kaczmarek.

Wizyta okulistyczna dzieci i dorosłych

Często konieczne jest badanie po porażeniu akomodacji. W tym celu stosuje się dwukrotnie w odstępie 5 minut krople Tropicamid (0,5% u dzieci do pierwszego roku życia i 1% u dzieci starszych). Badanie przeprowadza się po upływie pół godzinie i celem jego jest ocena wady wzroku oraz badanie dna oka celem wykluczenia zmian organicznych.

Po zastosowaniu kropli porażających akomodację, poszerzona, niereagująca na światło źrenica, gorsze widzenie (szczególnie do bliży) oraz światłowstręt utrzymują się przez około czterech do pięciu godzin. Lekiem mocniejszym, porażającym silniej akomodację jest Atropina, która wymaga zakraplania przez rodziców w domu w ciągu kilka kolejnych dni przed badaniem.

Ze względu na specyfikę badania, przewidywany pobyt pacjenta w gabinecie wynosi około 2 godzin. Dlatego warto zabrać dla dziecka jego ulubioną zabawkę, drobne przekąski oraz coś do picia.

Wskazane jest przyniesienie okularów (jeśli były przepisane w przeszłości). W razie przebycia uprzednio operacji zeza wskazane jest przyniesienie kart informacyjnych.

↑ Do góry

Projekt: Kunicki DESIGN