Obuoczne widzenie

Zdolność mózgu do "patrzenia obu oczami jednocześnie". Kształtuje się w pierwszych miesiącach życia dziecka i jeśli w tym wczesnym okresie rozwoju dziecka wystąpi zez to stanowi on przeszkodę do wytworzenia się prawidłowego obuocznego widzenia. U takich osób z reguły nie udaje się już później odtworzyć obuocznego widzenia nawet jeśli dzięki operacji ustawi się oczy prosto. Składa się z trzech stopni: jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji.

← Wróć do słownika

Projekt: Kunicki DESIGN