Dr Beata Kaczmarek

Beata Kaczmarek - Specjalista chorób oczu

Doktor nauk medycznych Beata Kaczmarek specjalizuje się w leczeniu zeza, niedowidzenia i oczopląsu u dzieci oraz dorosłych. Doświadczenie w zakresie operacyjnego leczenia zeza zdobyła w najlepszych ośrodkach na świecie: Moorfields Eye Hospital w Londynie oraz Giessen w Niemczech.

Ukończyła półtoraroczną prestiżową specjalizacje w dziedzinie leczenia zeza w Moorfields Eye Hospital w Londynie pod kierunkiem Johna Lee.

Od 2006 roku współpracuje z Profesorem Gene Helvestonem (USA) jednym z największych autorytetów leczenia zeza na świecie.

Wykonuje pełen zakres zabiegów w dziedzinie leczenia zeza i oczopląsu.

Jest członkiem Polskiego (sekretarz), Europejskiego i Światowego Towarzystwa Leczenia Zeza oraz stypendystką Europejskiego Towarzystwa Leczenia Zeza (ESA).

Jest specjalistą okulistą II stopnia (dyplom z wyróżnieniem) oraz doktorem nauk medycznych (praca doktorska z operacyjnego leczenia zeza skośnego u dorosłych).

Od 2009 roku prowadzi ośrodek Instytut Leczenia Zeza w Krakowie.

Wykształcenie

2004 Dyplom doktorski: Wyniki leczenia operacyjnego dorosłych chorych z jednostronnym niedowładem mięśnia skośnego górnego.
2002 Drugi stopień specjalizacji z okulistyki – z wyróżnieniem
1998 Pierwszy stopień specjalizacji z okulistyki
1995 Diploma Proficiency in English, University of Cambridge
1994 Dyplom lekarza medycyny, Wydział lekarski, Uniwesytet Jagielloński, Kraków

Doświadczenie zawodowe

2007-2008 15 miesięczny staż specjalizacyjny w zakresie leczenia zeza (Fellowship) w Moorfields Eye Hospital, w Londynie, Wielka Brytania pod kierunkiem dr Johna Lee
1996-2007 Praca w charakterze lekarza w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie - Witkowice
2006 4 - miesięczny staż w Moorfields Eye Hospital pod kierunkiem Dr Johna Lee dzięki stypendium European Strabismological Association
2006 1 - miesięczny staż w Moorfields Eye Hospital pod kierunkiem dr Johna Lee
od 2006 Internetowe konsultacje pacjentów z zezem z Profesorem Gene Helvestonem za pośrednictwiem intenetowego programu ORBIS Telemedicine program, Cyber-Sight (Indianapolis, USA)
2004, 2005 Praca z profesorem Hermannem Mühlendyckim (Götingen, Germany) podczas jego dwukrotnego pobytu w Oddziale Zeza Wojewódzikego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
1999 Pobyt w Oddziale Okulistycznym Szpitala Herlev, Kopenhaga, Dania
1998 1 miesieczny pobyt w Oddziale Okulistycznym im. Księcia Karola, w Windsorze, na zaproszenie Dr Jacka Kańskiego

Publikacje

 1. Kaczmarek B., Pawlikowski R.: Postępy w leczeniu zeza. Okulistyka po Dyplomie, 2013 2013, 6, 36-42
 2. Kaczmarek B.: Walka z mitem. Czy jest sens badać okulistycznie małe dziecko? Problemy pediatrii w ujęciu interdyscyplinarnym. Zaburzenia w funkcjonowaniu narządów zmysłów u dzieci. 2013, (Ed.) L. Sochocka, A. Wojtyłko, 27-30.
 3. Kaczmarek B: Pourazowe uszkodzenie nerwu bloczkowego czy wrodzone zaburzenie ścięgna mięśnia skośnego górnego? Opis przypadku. Magazyn Lekarza Okulisty. 2013, 7, 161-164.
 4. Kaczmarek B: Kombinacja wysokiej jednostronnej krótkowzroczności, włókien rdzennych oraz niedowidzenia. Magazyn Lekarza Okulisty, 2013, 7, 103-106.
 5. Kaczmarek B.: Myelinated nerve fibers combined with high myopia and amblyopia. Trans 35th Meet ESA, Bucharest, 2012, (ed.) O. H. Haugen, 283-284.
 6. Kaczmarek B.: Is inferior oblique recession a "self-adjusting" surgical procedure? Trans 34th Meet ESA, Bruges, 2011, (ed.) O. H. Haugen, 119-121.
 7. Kaczmarek B.: Czy można nazwać operację cofnięcia mięśnia skośnego dolnego "samodostosowującym się" zabiegiem? Magazyn Lekarza Okulisty. 2011, 5, 212-218.
 8. Kaczmarek B., Wójcik E.: Yokoyama procedure for strabismus fixus in high myopia after previous unsuccessful recess/resect maximal surgeries. Trans Meet ISA, Istanbul, 2010, (ed.) S.B Özkan, 502-504.
 9. Kaczmarek B., Wójcik E.: Operacja Yokoyama w zezie zbieżnym ustalonym w przebiegu wysokiej krótkowzroczności po uprzedniej nieefektywnej operacji recesji z resekcją. Magazyn Lekarza Okulisty. 2010, 4, 263-265.
 10. Kaczmarek B., Wójcik E., Helveston E.: Management of infantile strabismus fixus. Trans 33rd Meet ESA, Belgrade, 2009, (ed.) R. Gomez de Liaňo, 91-94.
 11. Kaczmarek B., Wójcik E.: Kiedy okulary leczą zeza? Zez, jego rodzaje i sposoby leczenia korektą optyczną. Optyk Polski. 2009, 4, 8-10.
 12. Kaczmarek B., Wójcik E.: Wrodzony zez ustalony – opis przypadku. Magazyn Lekarza Okulisty. 2009, 3, 171-172.
 13. Kaczmarek B., Dawson E., Lee J.P.: Convergence spasm treated with Botulinum toxin. Strabismus. 2009, 1, 49-51.
 14. Kaczmarek B., Wójcik E.: Operacja odcięcia mięśnia skośnego dolnego od jego przyczepu twardówkowego jako metoda jego osłabienia - badanie pilotażowe. Magazyn Lekarza Okulisty, 2009, 3, 47-50.
 15. Kaczmarek B., Wójcik E.: Walka z mitem. Czy jest sens badać okulistycznie małe dziecko? Optyk Polski. 2009, 2, 12-15.
 16. Kaczmarek B., Dawson E., Lee J.P.: Convergence spasm treated with Botulinum toxin. Trans 32nd Meet ESA, Monachium, 2008, (ed.) R. Gomez de Liaňo, 57-59.
 17. Kaczmarek B., Wójcik E.: Jednostronny niedowład mięśnia skośnego górnego. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna. 2008, 2, 49-54.
 18. Kaczmarek B., Wójcik E., Helveston G.: Three cases of infantile strabismus fixus. Trans 31st Meet ESA, Mykonos, 2007, (ed.) R. Gomez de Liaňo, 305-306.
 19. Kaczmarek B., Wójcik E., Mądroszkiewicz A.: Problemy strabologiczne zwiazane z operacja przesunięcia plamki. Klinika Oczna, 2007, 4-6, 201-204.
 20. Wójcik E., Kaczmarek B., Strzałka A.: Podwójne widzenie po operacji zaćmy – opis przypadku. Magazyn Lekarza Okulisty. 2007, 1, 24-29.
 21. Kaczmarek B.: Wyniki operacyjnego leczenia dorosłych chorych z jednostronnym niedowładem mięśnia skośnego górnego. Klinika Oczna, 2006, 1-3, 60-65.
 22. Wójcik E., Kaczmarek B.: Strabismus fixus u chorej z wysoką krótkowzrocznościa – opis przypadku. Magazyn Okulistyczny, 2006, 3, 203-206.
 23. Wójcik E., Kaczmarek B.: Urazowe uszkodzenie mięśnia prostego przyśrodkowego – opis przypadku. Magazyn Okulistyczny, 2006, 2, 121-122.
 24. Wójcik E., Kaczmarek B.: Cofnięcie mięśnia skośnego dolnego – samodostosowujący się zabieg? Magazyn Okulistyczny, 2006, 2, 103-106.
 25. Wójcik. E., Kaczmarek B.: Outcome of surgical management in adults with acquired unilateral superior oblique palsy. 30th Meet ESA, Killarney, 2005, (ed.) R. Gomez de Liaňo, 267-268.
 26. Kaczmarek B., Wójcik E.: Superior oblique palsy in adults – difference in clinical picture between groups of congenital and acquired origin. (ang) Magazyn Okulistyczny, 2005, 4, 314-319.
 27. Wójcik E., Kaczmarek B.: Dissociated vertical deviation (DVD). (ang) Magazyn Okulistyczny, 2005, 4, 319-323.
 28. Wójcik E., Kaczmarek B.: Diagnostyka i leczenie wrodzonego oczopląsu. Okulistyka, 2005, 2, 45-48.
 29. Kaczmarek B.: Pozorny niedowład mięśnia prostego górnego u chorej z niedowładem mięśnia skośnego górnego drugiego oka – opis przypadku. Okulistyka, 2005, 2, 49-51.
 30. Kaczmarek B., Wójcik E., Mądroszkiewicz A. et al.: Outcome of surgical management in adults with congenital unilateral superior oblique palsy. Trans 29th Meet ESA, Izmir, 2004, (ed.) J. de Faber, 287.
 31. Kaczmarek B., Wójcik E., Bilska C.: Inhibitional palsy of the contralateral superior rectus muscle in a patient with superior oblique paresis. Trans 29th Meet ESA, Izmir, 2004, (ed.) J. de Faber, 288.
 32. Krzystkowa K., Mądroszkiewicz A., Kaczmarek B.: Nowoczesna diagnostyka i leczenie choroby zezowej u dzieci. Okulistyka, 1999, 4, 3-15.

Wystąpienia ustne i plakaty

 1. Kaczmarek B.: Walka z mitem. Czy jest sens badać okulistycznie małe dziecko? Wystąpienie ustne. Konferencja: Widzę, słyszę, czuję… ale nie zawsze. Zaburzenia w funkcjonowaniu narządów zmysłów u dzieci, 2013, Opole.
 2. Kaczmarek B.: Zdysocjowane odchylenie pionowe. Wystąpienie ustne. XXII Konferencja Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2012, Poznań.
 3. Kaczmarek B. : Pacjent z oczopląsem. Wystąpienie ustne. XXII Konferencja Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2012, Poznań.
 4. Kaczmarek B. Myelinated nerve fibers combined with high myopia and amblyopia. Plakat naukowy. The 35th Meeting of the European Strabismological Association. 2012, Bukareszt, Rumunia.
 5. Kaczmarek B.: Cofnięcie mięśnia skośnego dolnego – samo dostosowujący się zabieg? XXI Konferencja Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2011, Poznań.
 6. Kaczmarek B.: Is inferior oblique recession a ‘self-adjusting’ surgical procedure? Wystąpienie ustne. 34th Meeting of the European Strabismological Association, 2011, Brugia, Belgia.
 7. Kaczmarek B. Wysoka jednostronna krótkowzroczność w oku z obecnością włókien rdzennych jako niekorzystny czynnik leczenia niedowidzenia. Wystąpienie ustne. X Forum Okulistyki Dziecięcej, 2011, Warszawa, Polska.
 8. Kaczmarek B. Zez skośny. Wystąpienie ustne. XXI Konferencja Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2011, Poznań, Polska.
 9. Kaczmarek B. Is inferior oblique recession a self-adjusting surgical procedure? (Operacja cofnięcia mięśnia skośnego dolnego – samodostosowujący się zabieg?). Wystąpienie ustne. 2011, Brugia, Belgia.
 10. Kaczmarek B., Wójcik E.: Joining muscle procedure for strabismus fixus in high myopia after previous unsucceessful recess/resect maximal surgeries. Plakat. XI Meeting of the International Strabismological Association, 2010, Istanbuł, Turcja.
 11. Kaczmarek B., Wójcik E.: Postępowanie we wrodzonym zezie zbieżnym ustalonym. Plakat. XLIII Zjazd Okulistów Polskich, 2010, Warszawa.
 12. Kaczmarek B., Wójcik E.: Operacja Yokoyama - Nowa technika operacyjna w leczeniu zeza ustalonego w przebiegu wysokiej krótkowzroczności. Wystąpienie ustne. XLIII Zjazd Okulistów Polskich, 2010, Warszawa.
 13. Kaczmarek B., Wójcik E.: Wrodzony zez zbieżny ustalony - opis trzech przypadków. Wystąpienie ustne. VI Łódzkie Forum Okulistyczne, 2010, Łódź.
 14. Kaczmarek B.: Leczenie niedowidzenia według grupy PEDIG. Wystąpienie ustne. XXXI Wrocławska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 2010, Wrocław.
 15. Kaczmarek B.: Postępowanie we wrodzonym zezie zbieżnym ustalonym. Wystąpienie ustne. XX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2009, Kraków.
 16. Kaczmarek B.: Leczenie niedowidzenia według badań grupy PEDIG . Wystąpienie ustne. XX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2009, Kraków.
 17. Kaczmarek B.: Toksyna botulinowa w leczeniu skurczu konwergencji. Wystąpienie ustne. XX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2009, Kraków.
 18. Kaczmarek B., Wójcik E.: Operacja Yokoyamy w leczeniu zeza ustalonego w wysokiej krótkowzroczności. Wystąpienie ustne. XX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2009, Kraków.
 19. Kaczmarek B. B., Wójcik E., Helveston E.: Management of infantile strabismus fixus. Prezentacja ustna. 33rd Meeting of the European Strabismological Association, 2009, Belgrade, Serbia.
 20. Kaczmarek B., Dawson E., Lee J.P.: Convergence spasm treated with Botulinum toxin. Prezentacja ustna. 32nd Meeting of the European Strabismological Association, 2008, Monachium, Niemcy.
 21. Kaczmarek B., Dawson E., Lee J.P.: Convergence spasm treated with botulinum toxin. Prezentacja ustna. International Orthoptic Association, 2008, Antwerp, Belgia.
 22. Kaczmarek B., Dawson E., Lee J.P.: Case of a sudden compresive optic neuropathy immediately after squint surgery for thyroid eye disease. Prezentacja ustna. International Orthoptic Association, 2008, Antwerp, Belgia.
 23. Kaczmarek B., Dawson E., Lee J.: Convergence spasm treated with botulinum toxin. Plakat. American Association Pediatric Ophthalmology and Strabismus Meeting, 2008, Washington, USA.
 24. Kaczmarek B., Wójcik E, Helveston G.: Three cases of infanilet strabismus fixus. Plakat. 31st Meeting of the European Strabismological Association, 2007, Mykonos, Grecja.
 25. Kaczmarek B., Wójcik E: Joining muscle procedure for strabismus fixus in high myopia. Plakat elektroniczny. 2007, SOE, Wiedeń, Austria.
 26. Kaczmarek. B., Wójcik E.: Operacja Yokoyama-nowa technika operacyjna leczenia zeza ustalonego w przebiegu wysokiej krótkowzroczności. Plakat. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2007, Bydgoszcz.
 27. Kaczmarek B., Wójcik E.: Problemy strabologiczne związane z operacją przesunięcia plamki. Wystąpienie ustne. XXVIII Sympozjon Retinologiczny, 2007, Poznań.
 28. Wójcik E., Kaczmarek B.: Podwójne widzenie po operacji zaćmy – opis przypadku. Plakat. VIII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2006, Łódź.
 29. Wójcik E., Kaczmarek B.: Strabismus fixus u chorej z wysoką krótkowzrocznością – opis przypadku. Wystąpienie ustne. VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących, 2006, Lublin.
 30. Kaczmarek B., Wójcik E.: Traumatic rupture of the medial rectus muscle – a case report. Plakat. World Ophthalmology Congress, 2006, San Paulo, Brazylia.
 31. Wójcik. E., Kaczmarek B. Outcome of surgical management in adults with acquired unilateral superior oblique palsy. Plakat. 30th Meeting of the European Strabismological Association, 2005, Killarney, Irlandia.
 32. Wójcik E., Kaczmarek B.: Urazowe uszkodzenie mięśnia prostego przyśrodkowego – opis przypadku. Plakat. XIX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2005, Kraków.
 33. Kaczmarek B., Wójcik E.: Zaburzenia rozwojowe ścięgna mięśnia skośnego górnego jako przyczyna wrodzonego niedowładu tego mięśnia. Wystąpienie ustne. XIX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2005, Kraków.
 34. Kaczmarek B., Wójcik E.: Traumatic rupture of the medial rectus muscle – a case report. Plakat. 15th SOE Congress, 2005, Berlin, Niemcy.
 35. Wójcik E., Kaczmarek B.: Problemy strabologiczne związane z zabiegiem przesunięcia plamki (macular translocation). Wystąpienie ustne. XIX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2005, Kraków.
 36. Kaczmarek B. Wójcik E.: Niedowład mięśnia skośnego górnego u dorosłych – różnice w obrazie klinicznym miedzy grupami o etiologii wrodzonej i nabytej. Wystąpienie ustne. XIX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2005, Kraków.
 37. Wójcik E., Bilska Cz., Kaczmarek B.: Pozorny niedowład mięśnia prostego górnego u chorej z niedowładem mięśnia skośnego górnego drugiego oka. Plakat. XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2004, Kraków.
 38. Wójcik E., Mądroszkiewicz A., Kaczmarek B., Pociej-Żero M: Wyniki operacyjnego leczenia dorosłych chorych z jednostronnym niedowładem mięśnia skośnego górnego. Plakat. XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 2004, Kraków.
 39. Wójcik E. Kaczmarek B. Mądroszkiewicz A, Pociej-Żero M.: Outcome of surgical management in adults with congenital unilateral superior oblique palsy. Plakat. 29th Meeting of the European Strabismological Association, 2004, Izmir, Turcja.
 40. Wójcik E., Kaczmarek B., Bilska C.: Inhibitional palsy of the contralateral superior rectus muscle in a patient with superior oblique paresis – a case report. Plakat. 29th Meeting of the European Strabismological Association, 2004, Izmir, Turcja.
 41. Pociej-Żero M., Kaczmarek B.: Leczenie operacyjne zespołu Browna. Wystąpienie ustne. Forum Okulistyki Dziecięcej, 2002, Katowice.
 42. Mądroszkiewicz A., Wójcik E., Kaczmarek B.: Wrodzony niedowład nerwu bloczkowego. Plakat. VII Forum Okulistyki Dziecięcej, 2002, Katowice.

Członkostwo w organizacjach

 • American Assocciation of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) od 2010
 • European Strabismological Association (ESA) od 2003
 • International Strabismological Association (ISA) od 2006
 • Sekcja Strabologiczna Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – sekretarz od 2005
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne od 1996
 • Sekcja Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego od 2002

Nagrody

 • European Strabismological Association (ESA) Fellowship
 • Swedish Orthoptic Association Fellowship in name of Prof. Krzystkowa
 • European Society of Ophthalmology (SOE) Fellowship

Działalność dydaktyczna

 • Szkoła Ortoptystek, Kraków
 • Szkoła Optometrystów, Kraków,

↑ Do góry

Regulamin rejestracji | Polityka prywatności